Odborné komise

Komise ČSRU jsou orgány zřizované výkonným výborem, který jmenuje jejich předsedy, schvaluje členy a plány práce komisí .

  • Legislativní komise
  • Sportovně technická komise
  • Disciplinární komise
  • Sbor rozhodčích ragby
  • Metodická komise
  • Komise mládeže
  • Komise rozvoje klubů
  • Zdravotní komise

Činnosti orgánu ČSRU je vyloučen jeho člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě (např. je účastníkem projednávaného vztahu nebo již rozhodoval v prvním stupni jako člen jiného orgánu). To neplatí v případě, že by orgán nebyl schopen usnášení; v takovém případě však je vždy možnost požádat o přezkoumání rozhodnutí dozorčí radu. Tuto skutečnost je příslušný orgán povinen upozornit v zápisu o jednání i v rozhodnutí.
V případě nečinnosti komise lze požádat dozorčí radu o přezkoumání postupu. (více ve stanovách)

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři